Sou aquí: Inici Medi Ambient Atmosfera Fonts contaminants

Fonts contaminants

SECTOR INDUSTRIAL

 

Les emissions industrials es poden classificar depenent del tipus de font com a:

 

Emissió canalitzada: són les emissions que s'alliberen a l'atmosfera a través d'estructures tancades com les xemeneies.

Emissió difusa: són les emissions que s'alliberen a l'atmosfera directament des del punt en què han estat creades.

 

 • Els contaminants principals emesos per aquestes activitats es classifiquen segons el tipus d'indústria:
 • Processos de combustió industrials: monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NOx), diòxid de sofre (SO2), partícules i compostos orgànics.
 • Incineració: partícules, àcid clorhídric, monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NOx), diòxid de sofre (SO2), metalls pesants i compostos orgànics.
 • Materials de construcció: partícules i gasos de combustió.
 • Siderúrgia i metal·lurgia: partícules, gasos de combustió, metalls pesants i compostos orgànics.
 • Refineries de petroli: sulfur d'hidrogen (H2S), diòxid de sofre (SO2), àcid sulfúric (H2SO4), òxids de nitrogen (NOx), hidrocarburs, monòxid de carboni (CO), cianur d'hidrogen (HCN), fluorur d'hidrogen (HF), clorur d'hidrogen (HCl) i partícules.

 

Les emissions del sector industrial depenen de les característiques del combustible utilitzat, del disseny de les instal·lacions, del producte fabricat i del funcionament de les mesures correctores adoptades

 

SECTOR DOMÈSTIC

 

Les emissions del sector domèstic provenen de la combustió de les calderes de calefacció, aigua calenta, cuina i estufes.


Els contaminants principals emesos són diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOx), monòxid de carboni (CO), compostos orgànics volàtils, partícules (PM), metalls pesants, hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH), dioxines i furans (PCDD/PCDF) i hexaclorobenzè (HCB). Generalment les emissions són causades per les combustions incompletes.

Aquestes emissions depenen del tipus de caldera, del consum de combustible, del tipus de combustible, de la tecnologia de combustió i de l’eficiència energètica de la caldera.
 

 

TRANSPORT TERRESTRE

  

Les emissions del transport terrestre provenen de fonts mòbils relacionades amb el moviment de béns i persones per carretera.Segons l'origen de les emissions es poden classificar:

 • Combustió: provinent de la reacció per l'ús de combustible com gasolina, diesel, LPG, gas natural i biodiesel.

 • Desgast de pneumàtics, frens i paviment.

 • Resuspensió: efecte causat per l'acció de les rodes d'un vehicle sobre la superfície del vial, que produeix la polvorització del material de la superfície. Les partícules s'eleven i cauen per l'acció del gir de les rodes i, a més, la superfície del vial es veu exposada a turbulències a causa dels forts corrents d'aire que es generen per la circulació dels vehicles, l'estela turbulenta dels quals segueix actuant sobre la superfície del vial passat un temps des del pas del vehicle.
  En són un exemple les emissions causades pel trànsit de turismes, furgonetes, camions, autobusos, motos i motocicletes.


Els principals contaminants emesos per la circulació de vehicles són:

 • Precursors d'ozó (CO, NOx, NMVOCs)
 • Gasos d'efecte hivernacle (CO2, CH4, N2O)
 • Substàncies acidificants (NH3, SO2)
 • Partícules (PM)
 • Compostos orgànics volàtils (COV)
 • Dioxines i furans (PCDD/PCDF)
 • Metalls pesants
   

Les emissions del transport terrestre depenen de la distribució de parc de vehicles (tipus de vehicle, antiguitat, cilindrada i combustible), de la velocitat de circulació i del km recorreguts per aquest parc.

A partir de dades subministrades pel Servei Català de Trànsit s’ha calculat la distribució del parc de vehicles circulant a Catalunya. Es considera parc circulant tots els vehicles excepte els que fa més de 2 anys que no tenen assegurança i els que fa més de 7 anys que no passen l’ITV. 

 

ACTIVITATS EXTRACTIVES

 

El contaminant principal emès per aquestes activitats són les partícules. Les emissions de les activitats extractives són fugitives o difoses i provenen de:

 • Emissions de partícules a causa del processat de material (plantes de tractament).
 • Emissions de partícules a causa de la manipulació de productes pulverulents en abassegaments.
 • Emissions de partícules pel trànsit de vehicles en vials i superfícies no pavimentades a causa de la resuspensió del sòl.
 • Emissions de partícules del sòl pel trànsit de vehicles en vials i superfícies pavimentades a causa del desgast de pneumàtics, frens i paviment.
   

Aquestes emissions depenen de les tones de material processades, del tipus de material, de la longitud dels vials de circulació, del tipus de vehicles que circulen i de la seva freqüència de circulació, entre d'altres.

Accions del document

 • IMPULSVIC
 • SERMUVIC
Ajuntament de Vic
C. Ciutat 1, 08500 Vic
Tel. 93 886 21 00
Fax. 93 886 29 21
atenciociutadana@vic.cat

Horaris d'Atenció Ciutadana
 • CREACCIÓ
 • VIALNET
 • RASESVIC
 • VICVERD
 • MINSVIC

Carregant...